Få har drevet med 3D-design, animasjon og virtuell virkelighet – VR, om man vil – like lenge som daglig leder Helge Bjordal. Siden den spede begynnelse i 1991 har gründeren sett teknologien gli inn og ut av motebildet.

– Hvorfor er teknologien kommet tilbake igjen, og hva har det hele med fiskeri og oppdrett å gjøre? spør Tekfisk i denne podkasten:

Satser bevisst på havbruk

– De siste fem årene har vi satset på havbruk når det gjelder visualisering og animasjon sier Bjordal.

Det er særlig den økende oppmerksomheten rundt helse, miljø og sikkerhet som er driveren i den voksende oppdrettsbransjen. Noen av oppdragsgiverne bruker video og til og med virtuell virkelighet til å la ansatte gjøre seg kjent med anlegg og rutiner før de har satt sin fot på lokaliteten.

Helge Bjordal er gründer og daglig leder i Nagelld i Bergen. Foto: Ketil Svendsen

Lurer hjernen

I VR blir hjernen lurt til å tro at kroppen er i andre omgivelser enn de faktiske. Bjordal forteller at de har vært nødt til å ta imot kunder som tror at de faller tyve meter ned en leider ...

Visualisering av idéer

Andre ønsker å visualisere produkter og idéer. Mens noen kunder har ferdige 3D-design, har andre skisser tegnet med blyant. Bjordal og hans ansatte kan gi idéene liv og luft nok under vingene til at eventuelle samarbeidspartnere og investorer blir overbevist.

Erna Solberg prøver Nagelld sitt VR-utstyr (Tradewinds/Nors-Shipping TV)

Stort bibliotek

Bjordal har laget seg et stort bibliotek av kystrelevante animasjoner, som lar nyutviklet teknologi gli inn i maritime miljøer og situasjoner.

Spesielt er det instruksjoner og visualisering rundt lusebekjempelse som er i vinden blant kundene. Men også RAS-teknologien krever romlig presentasjon. Bjordal er der også.

Eksempel på en tidligere 3D-visualisering for kunde (Animasjon: Nagelld. Kunden heter nå BKK Enotek)

Så var det uttalen

– Men heter det Nagelld eller Nagell D? spør vi.

– Nagell er et familienavn, og D-en står for «digital». Na-gell-d, sier Bjordal.

Men han blir ikke lei seg om man sier feil.