Tor Bjørklund Larsen er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

– Hovedmotivasjonen for fiskerne å være sertifisert er selvfølgelig markedsadgang og markedspris på råstoffet, sier han i denne podkasten:

Filosofien kan være god

Den internasjonale sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden. Den ble opprettet mot slutten av 1990-tallet.

Filosofien var sertifisering skulle lønne seg ved å gi tilgang til markeder.

– Deres endringsteori, som de kaller det, skal belønne «best practice» og gi insentiver til de resterende fiskeriene til å heve seg til det nivået. Det er en filosofi jeg selv har tro på om den utøves riktig, sier Larsen.

Drastisk endring

Men på ganske nøyaktig to år har seks norske fiskerier mistet miljøsertifiseringen i MSC. Det gjelder makrell, kolmule, NVG-sild og nordsjøstorsk. 26. april følger også torsk og hyse fisket innenfor 12-mila i Nord-Norge etter.

Norge har til nå vært en internasjonal stormakt i MSC-sammenheng.

– Nesten 94 prosent av det som landes av norsk sjømat har vært sertifisert. Men nå er vi inne i en periode hvor det er i drastisk endring, bekrefter Larsen.

Jobbes med løsninger

– Nå reduseres det til rundt 38 prosent. Hva sier det om norske fiskerier?

– Det ser jo ikke så godt ut på boka, men jeg vil jo definitivt ikke si at norske fiskerier har gått fra å være 94 prosent bærekraftig til 38 prosent bærekraftig.

Larsen understreker at de to store årsakene til at sertifikat har falt bort er enten kyststatsavtaler eller situasjonen med kysttorsken. Det er problemstillinger mange er klar over og jobber med å løse, og som Norge hadde måttet håndtert med eller uten MSC, mener Larsen.

– Det er jo ikke noen dramatiske nye forvaltningspraksiser eller bestandssituasjoner som har ledet til dette her. Takk og pris. vil jeg egentlig si.

Ukjente konsekvenser

– Hvilke konsekvenser får det at torsk og hyse mister MSC-merket?

– Det er jo det vi ikke vet. Norsk fiskerinæring investerer ganske mye i MSC-programmet, og vi hadde jo ikke gjort det om vi ikke mente at det var en sterk markedsmessig grunn for å gjøre det, sier Larsen og legger til:

– Men å kvantifiser det, det er det egentlig ingen som har gjort ennå.

Hør mer om hvorfor MSC kan være en gavepakke og om hvordan det står til med kysttorsken. Det gjør du ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: