Råfisklaget ga dem tilgivelse for to tonn med snegl de hadde plukket, men krevde at de registrerte seg som fiskere. Søknaden om å registrere fenderen «Tugleif» kom i retur.

– Men vi fikk dispensasjon og kunne være fiskere uten båt, forteller gründer, styreleder og fungerende daglig leder Jon Eirik Brennvall til Tekfisk i denne podkasten:

Jon Eirik Brennvall er styreleder i Statsnail. Foto: Statsnail

Fransk marked

Siden er det ikke få tonn med snegl de ti trønderne i Statsnail har plukket langs strendene på Fosen.

Markedet for snegl ligger kanskje ikke overraskende i Frankrike. Der er den en etterspurt delikatesse, snarere enn noe badende nordmenn nødig trakker på. Den første franske kunden kom gjennom Innovasjon Norge. Strandsnegl er julemat på kontinentet, og Brennvall regnet seg frem til en lys fremtid for gründervirksomheten.

– Når jeg lå og plukket, hadde jeg timelønn på 1500 kroner timen.

I dag teller selskapet ti hoder i vannskorpen, og har investert både i sorteringsmaskin og lettbåt. En egen plukkesele har de også utviklet, noe som bidrar til å parkere kollegene i Irland og Skottland, som plukker i bøtte ved fjære sjø.

Strandsnegler omsettes levende. Det gir både fordeler og ulemper ved eksport og langtransport.


Les også: Kartlegger livet langs kysten


Sneglene pakker seg selv

Den åpenbare fordelen er en næring som i liten grad må investere tungt i videreforedling og fryseri. Sneglen skalker luken når den tas opp av vannet, og holder en Mattilsynet-vennlig barrière mot omverdenen. Ulempen er at sneglene må plukkes tett opp i omsetningstidspunktet.

Det er dårlig nytt for dem som ikke trives med isbading. Det har gitt gründerne idéen til utnytte småsneglene, som de vanligvis har sortert bort. Løsningen ligger i oppdrett, nærmere bestemt en RAS-løsning spesielt myntet på snegler.

– Da kan du utnytte mer av sneglepopulasjonen. Enkle konstruksjoner, rett og slett en treramme.

Ansatte i Statsnail tar dagens fangst til land fra Valsfjorden ved Fosen. Båt er det blitt med årene. Foto: Jon Eirik Brennvall
Statsnail planlegger oppdrettsanlegg for å feite opp snegler til den viktige julesesongen i Frankrike. Foto: Statsnail
Strandsnegl
  • Strandsnegler (Littorina) er en slekt med små marine snegler.
  • Det norske navnet strandsnegler brukes også om hele familiegruppen strandsnegler.
  • De lever i og like under tidevannssonen på berg og klipper.
  • Vanlig strandsnegl og spiss strandsnegl er ganske like, men kan skilles fra hverandre på formen på åpningen i sneglehuset, det vil si leppenes vinkel i forhold til spiret.
  • Spiss strandsnegl finnes helst i den øvrerste halvdelen av fjæra, mens vanlig strandsnegl foretrekker den nedre halvdelen.
Kilde: Wikipedia

Escargot til rett tid

Gulroten ligger i fullvoksne kvalitetssnegl i rett tid før franskmennene skal handle escargot til jul og til langt høyere priser enn ellers i året.

Om det blir hele livssyklusen, eller bare nødvendig oppfeiting, er kanskje litt tidlig å si. Ulike stadier krever ulikt fôr, og selskapet ser på ulike løsninger, blant annet med hjelp fra Nofima. En løsning som vurderes er å la grønnalger vokse sammen med sneglene.

– Det er jo veldig spennende at fôret vokser i tanken, mener han.

Utfordringene ligger i avgifter og byråkrati tilpasset en moden laksenæring, og ikke små oppstartsbedrifter. Eksportregelverket er også en bøyg selskapet gjerne skulle gått utenom.


Les også: Delikatessen til 3000 kroner kiloet kan rydde opp i miljøkatastrofe


Trusselen fra vern

Den største trusselen er imidlertid vernetiltak som stadig kryper nærere. Gründerne har siden starten holdt seg utenfor vernesoner, og hatt avtaler med grunneierne rundt Fosen. Nå truer en ny verneforskrift med å velte de lokale planene.

En lang kamp ligger allerede bak dem. Brennvall er oppgitt, men gir ikke opp sneglene.

– Plan B er andre arter.

Sjøkreps, kamskjell, teppeskjell, hjerteskjell, kråkeboller og til og med mottak er løsninger de foretaksomme dykkerne tror de kan falle tilbake på, skulle verneforslaget gå gjennom.

– Vi satser på å bli en leverandør av levende sjømat, sier gründeren optimistisk.

Hør mer om det ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder:

Strandsnegl og annet liv i fjæra i Valsfjorden. Foto: Ketil Svendsen