– De siste årene har vi hatt en kraftig utvikling. Vi har hatt en fin vekst og rammebetingelsene har vært bra.

Slik oppsummerer Asgeir Emdal utviklingen i fiskerinæringen de siste årene i denne podkasten:

Emdal jobber innen fiskeri i Innovasjon Norge og en stor del av arbeidet går ut på å finansiere fiskebåtprosjekter.

– Det kan være et nybygg eller en bruktbåt, og det kan være folk som skal ha mer kvote, sier han.

Mest lån

De aller fleste søknadene som kommer til Innovasjon Norge dreier seg om tilskudd. Men lånene utgjør den største potten. Og for fiskerne er det lavrisikolån som er det viktigste hos Innovasjon Norge.

– Vi har en årlig pott som de siste par årene har vært på 2,5 milliarder kroner. Fiskebåtene tar cirka en tredjedel av den potten årlig, sier Emdal.

Krevende kunder

Finansrådgiveren trekker frem at Innovasjon Norge tilbyr lange penger.

– Vi henter dem ikke inn flere ganger i markedet. På den måten kan vi gi på et nybygg for eksempel opp til 25 år uten å si at du skal ha en årlig fornyelse om fem eller ti år.

Hør mer om det og om hvorfor fiskebåtrederen er en krevende kunde. Det gjør du ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: