Nylig var forskningsskipet «Kronprins Haakon» på tokt for å sette på plass det siste utstyret til Lofoten Vesterålen Havobservatorium. Forsker Geir Pedersen ved Havforskningsinstituttet var med.

– Alle operasjonene gikk bra, og det var litt en lettelse. På forhånd var vi kanskje litt bekymret, for en del av det er ganske komplisert, sier han i denne podkasten:

Utgangspunktet for havobservatoriet er en tykk kabel med høyspenning og fiber. På den har forskerne koblet på flere noder, eller instrumentplattformer. Nodene er store rammer fylt med sensorer.

– Hvilke data er det dere får?

– Det er egentlig det meste, for vi har puttet på det som er av sensorer og måleinstrumenter på disse plattformene.

I tillegg til å måle salt, temperatur og strøm, har de også kameraer som tar bilder av bunnen. Ekkolodd gir informasjon om det som er av fisk og dyreplankton i vannsøylen.

– Med det kan vi for eksempel overvåke vandringen av sild fra nord og ned til gytefeltene, eller vi kan overvåke skreivandringen til gytefeltene på innsiden av Lofoten, sier Pedersen.

Dette er et stort, nasjonalt forskningsinfrastrukturprosjekt, hovedsakelig betalt av Norges forskningsråd. Oljeselskapet Equinor har også betalt sin del av kaken. Det er ledet av Havforskningsinstituttet, som har med seg partnere som Forsvarets forskningsinstitutt, universitetene i Bergen og Tromsø, Sintef, Norce og Norges Fiskarlag.

– Det som er litt unikt er at vi får inn observasjonene nesten med en gang de gjøres, sier Pedersen.

Dataene sendes via en landstasjon til Havforskningsinstituttet. Disse deles så videre med resten av verden. Arbeidet begynte i 2013 og begynner nå å nærme seg ferdigstillelse.

– Dette er ett av to tokt vi har planlagt i år. Vi har tatt opp instrumentplattformer for vedlikehold. Over sommeren er planen at vi skal sette dette ut igjen, og da er observatoriet komplett. Da skal alt være operasjonelt, sier Pedersen.

Forskerne har også plassert ut hydrofoner – undervannsmikrofoner. De plukker opp menneskeskapt støy, men også vær og vind og en og annen hvalsang. Det kan du høre om du trykket på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her er noen utvalgte episoder: