2020 ble på ingen måte som vi tenkte oss da vi arrangerte Tekfisk Direkte i slutten av februar. Flere planlagte podkastinnspillinger måtte avlyses både i vår og høst, så derfor kan det kanskje være passende å kaste et blikk tilbake på en tid da vi kunne samle over 250 mennesker i en sal for å høre om laksen som lever i lukkede anlegg.

Fordeler og ulemper med landbasert laks

- Vi applaudere andre som går i gang for da kan vi lære av hverandre og bli bedre, sa Yngve Hjertenes under de første samtalene på arrangementet.

Han er prosjektleder i OFS Måløy, som har planer om å oppdrette 15.000 tonn laks i Måløy.

Hjertnes deltok i en panelsamtale der alle jobbet med landbasert oppdrett:

Denne samtalen etterfulgte intervjuet med FoU-ansvarlig Asbjørn Dyrkorn i Bulandet Miljøfisk. De skal utnytte landskapet rundt seg, og har laget en modell de mener er basert på norske fortrinn.

– Dette er et gjennomstrømmingsanlegg som er basert på frisk, norsk sjø, og den kysten vi har i Norge, sa Løland:

Dramatikk på RAS-anlegg

I 2016 døde all fisken i RAS-anlegget til Erko Settefisk i Sagvåg i Hordaland. Daglig leder Rune Sandvik kunne fortelle om en tøff opplevelse.

Han var på scenen sammen med Kari Attramadal, FoU-leder hos RAS-leverandøren Nofitech.

- Det var ikke egentlig før du hadde jobba i et godt døgn, og skulle sette deg ned og begynne å gjøre opp regnskapet, at du kjenner egentlig hvor forferdelig det er, fortalte Sandvik:

Hot næring

Tidligere under arrangementet snakket Kari Attramadal om sine erfaringer med RAS.

– Med RAS er det teknologien og oppdretteren som kan bestemme hva fisken skal få. Det er på godt og vondt, da. For det kan fort gå drit. Men det gir deg muligheten til å gi fisken optimale forhold året rundt, sa hun blant annet.

Attramadal fortalte at for 20 år siden føltes det nesten som om folk hadde lyst til å kaste råtne tomater på henne når hun som ung forsker sa at RAS kunne være en god idé.

– Vi har gått fra å være utskudd som må sitte alene og spise lunsj, til at det er noe av det mest «hotte» i næringa:

Fremtiden for lukket oppdrett i sjø.

Gründer Arne Berge i Fishglobe har utviklet en kulerund semilukket merd i PE-plast.

Fishglobe, som ligger i sjøen i Ryfylke, er utviklet for å produsere postsmolt. Målet er at fisken vokser i fishgloben frem til den er 800 gram med to utsett i året. Kanskje kan den også blir større.

– Den vokser så enormt. Langt over forventningene, og det er gode signaler på god fiskevelferd, sa Berge.

Han fikk etter hvert selskap av Egil Bergersen i Aquafarm Equipment. Han leverer også lukkede anlegg i sjø. Bergersen sammenlignet sin løsning med en diger bøtte, og mente oppdretterne kan øke inntjeningen med 30 prosent per laksegenerasjon: