Det kan sjefingeniør Randi Gaarder i Patentstyret gi gode råd om.

– De fleste som søker om patent uten å få hjelp, får dessverre avslag fordi de ikke har erfaring med å skrive kravene på den riktige måten, sier Gaarder i denne podkasten:

Patentstyret anbefaler i utgangspunktet å få hjelp av en rådgiver for å ordlegge seg riktig i søknadene. Men det aller første en gründer eller et selskap kan gjøre er å gå inn på hjemmesiden til Patentstyret og søke i databasen deres. Da får de svar på om noe lignende finnes fra før.

Gaarder er utdannet marinbiolog og jobber med havbruk i Patentstyret. Hun behandler søknader om blant annet laksefôr, vaksiner og merdkonstruksjoner.

Hun oppfordrer alle til å ha et bevisst forhold til patenter, også dem som ikke selv vil søke. En patentsøknad blir offentliggjort etter 18 måneder.

- Om noen ser at noen har levert søknad om patent på et luseskjørt som ligner veldig mye på et luseskjørt som finnes fra før, bør du levere inn en protest på det, sier hun.

Hør mer om fordeler og ulemper ved å søke et patent, og om hvor tidkrevende og dyrt det egentlig er.

Det gjør du ved å trykke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i på iTunes eller i Spotify.

PS: I podkasten ble vi litt vel ivrige i introen der vi sier at Patentstyret innvilger tusenvis av patenter årlig. Vi presiserer at dette inkluderer europeiske patenter som Patentstyret gjør gyldig i Norge.

Her finner du noen utvalgte episoder: