Norsk vårgytende sild er den største sildebestanden i norske farvann. Hvert år samler havforskere inn data fra tokt og fiskeri for å gi et råd på hvor mye NVG-sild det er forsvarlig å fiske til neste år.

– Dette er en bestand som skaper et veldig engasjement. Kanskje fordi det er en veldig stor del av flåten som fisker NVG. Norge har hundrevis av år med tradisjoner og fiske, sier bestandsansvarlig for sildebestanden, Erling Stenevik, i denne podkasten:

Beregner usikkerhet

Resultatet fra årets gytetokt viste en oppgang i gytebestanden fra i fjor på cirka 30 prosent. Men ikke alle fiskere stoler på resultatene fra forskerne. Stenevik forteller at de stadig jobber med å forbedre metodene.

– De siste årene har man utviklet metodikk, så man kan beregne usikkerheten som er knytta til toktene. Årets tokt og resultat viste en ganske lav usikkerhet. Man har en ganske god følelse av at toktet ble gjennomført på en god måte og fisken sto fordelt på en måte som var gunstig for et slikt tokt, sier han.

Lovende årsklasse

Bestanden av NVG-sild har vært nedadgående siden 2009. Det skyldes først og fremst en lavere rekruttering siden 2004 da den siste store årsklassen kom.

– Nå har det kommet inn litt fisk fra 2013 som har bremsa den utviklingen. I tillegg er foreløpige målinger av 2016-årsklassen lovende, sier Stenevik.

Et kvotesprang på 200.000 tonn

Han er spent på hvor mye de får av 2016-silda nå som Havforskningsinstituttet starter sitt årlige Økosystemtokt i Norskehavet denne uken.

– Det er ting som tyder på at 2016-årsklassen er den høyeste vi har hatt siden 2004.

Hør mer om det og om hvordan en ny høstingsregel i fjor førte til at kvoterådet økte med over 200.000 tonn sild fra et år til et annet.

Det gjør du ved å trykke på spilleren over eller søke opp Tekfisk i podkast-appen på telefonen din. Du finner også Tekfisk i Spotify og på Itunes.

Her kan du høre tidligere episoder: