– Nå skal jeg ikke si at regjeringen har kopiert vår idé. Men vi kan si at «det gjorde vi i fjor, velkommen etter», ler Thomas Bjørdal i denne podkasten:

Bjørdal er prosjektleder i den trønderske fornybarklyngen Renergy. Sammen har mer enn 90 store og små bedrifter, statlige foretak og kommuner sett inn i fremtiden og hvor det er naturlig og riktig med infrastruktur for blant annet hydrogen. Resultatet var «Veikart for hydrogen Trøndelag».

– Med infrastruktur menes fyllepunkter, bunkringspunkter og lagringspunkter for hydrogen.

Provosert

Det er korte tidsrom trønderne opererer med. Knutepunkt og industri må være oppe og gå innen ti år. Sentralt står både transport- og havbruksnæringen. Da utviklingskonsesjonene for havbruk kom i 2015 var det et viktig virkemiddel for å få fart på tiltak spesielt rettet mot miljø.

– Havbruksbransjen har vært ekstrem på å få til fantastiske innovasjoner for miljøløsninger.

At klima og klimagasser ikke var tema, provoserer.

– Jeg vet nesten ikke hvilke ord jeg skal bruke. En fullstendig skivebom!

Renergy har finregnet på kostnad og tilgjengelighet for hydrogen. Foto: Illustrasjon Renergy

Næringen en katalysator

Han tror også at hvis tillatelsene hadde omfattet klimakrav, hadde Norge raskt vært verdensledende på innovative energiløsninger på fôrflåter, med havbruk som katalysator for drivstoffet. At havbruksnæringen hadde fått det til, er han ikke i tvil om.

– Er det én næring som har moment og innovasjonsvilje så er det havbruk.

Utfordringen ligger kanskje i de mellomstore bedriftene, som endelig har fått marginene på sin side, og ikke ser noen grunn til å endre på det.

Mye har skjedd om 10 år

Samtidig ser han en langt bedre evne og vilje enn det han så i finansbransjen på 90-tallet, da digitaliseringen kom for fullt. Snart har vi har de første pilotbåtene for havbruksnæringen, hybride hurtigbåter med hydrogen og batteri, og et godt utbygget nettverk for bunkring langs kysten tror han. Drivere er også fraktnæring og hurtigruter som nå ser på hydrogen som energibærer.

– Dette kan skje uten en månelanding som krever store statlige budsjetter. Skal vi nå målet om 50 prosent reduksjon i utslipp, må vi i tillegg se en stor andel av mindre fartøy i oppdrettsnæringen over på hydrogen og batteridrift.

Nøkkelen vil stadig være både utviklingskonsesjoner og næringens egen vilje og evne, tror han.

Hør mer om det grønne skiftet i podkasten. Det gjør du ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.


Her finner du noen av våre nyeste episoder: