Verdens havforskere må nemlig være klare for å ta nye utfordringer.

– De kan ikke bare beskrive den dårlige tilstanden i havene, men faktisk finne løsninger som vi kan ta i bruk på kort tid, sier Peter Haugan i denne podkasten:

Haugan har ledet en ekspertgruppe som nettopp overleverte sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. Den består av ti forslag til den norske deltagelsen i FNs havforskningstiår som starter 1. januar 2021.

– Jeg tror dette er et tiår og en FN-merkelapp som kommer til å bety mye, mye mer enn de fleste FN-merkelapper vi har satt. I 2030 skal bærekraftsagendaen være innfridd. Og havets rolle i bærekraft er undervurdert og underkommunisert frem til nå, sier Haugan.

Må forstå økosystemene

– Dette haster?

– Altså, klimaendringene er en ting, og de går fort. Kanskje vi i en kort periode kan få mer vi kan høste akkurat i Norge, men generelt er dette et stort problem. Havforsuring som skyldes CO2-utslipp, endrer miljøet og har mange mulige konsekvenser på lang sikt. Det må vi få stoppet nå.

Noe av det viktigste å få gjort, mener Haugan, er å stoppe forurensningen som går ut i verdenshavene. Det er også avgjørende å få på plass avtaler og systemer mellom flere land for å forvalte fiskebestander.

– For å få til det, må vi forstå økosystemene og ha en helhetlig tilnærming, sier han.

Alle må være med

– Hva skjer om vi ikke får til dette frem mot 2030?

– Det vil gå nedover med total fiskehøsting fra verdenshavene, det er vi ganske sikre på. Vi vil fortsette å forurense fra maritim transport. Vi vil få økte sultproblemer og dårlig næringstilgang til mange av de fattigste landene som nå er truet av klimaendringer. Det ser i grunnen ganske traurig ut, ikke bare for havet, men hele verden om vi ikke får dette til å virke.

Haugan er klar på at de neste årene må bli mer enn bare et symbolsk FN-tiår. Han håper på en bevegelse.

– Nå må alle gode krefter benytte den sjansen dette tiåret gir, og sørge for at vi får det til.

Hør mer om det ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her er noen utvalgte episoder:

10 forslag er på bordet for hva norsk havforskning kan gjøre for å redde havet. Her er «Kronprins Haakon» på tokt for å sette ut utstyr til Lofoten Vesterålen Havobservatorium. Foto: Geir Pedersen/Havforskningsinstituttet