Avtalen omfatter teknologiutvikling, og mer bruk av Schneider Electrics komponenter. Det åpnes opp for avansert overvåkning og digitalisering, men også bedre integrering med andre systemer på anleggene.

Jan Henning Legreid i Blue Ocean Technology. Foto: Blue Ocean Technology

Etterspurte løsninger

– Vi er begeistret for dette samarbeidet. Løsningene våre er svært etterspurte, og vi merker allerede at Schneider Electric gjør oss i stand til å tilby enda bedre løsninger, sier Jan Henning Legreid i en pressemelding. Legreid er leder for produktutvikling og salg hos Blue Ocean Technology.

Samarbeidet gjelder Blue Oceans kjerneområde, lukkede oppdrettsanlegg på både land og sjø.

Allan Ødegård i Schneider Electric. Foto: Schneider Electric

Kompakte anlegg

– Vi har lenge fulgt med på virksomheten til Blue Ocean Technology. Landbasert oppdrett – fra settefisk og postsmolt til matfisk på land – er et viktig forretningsområde for Schneider Electric. Blue Ocean Technology leverer svært kompakte anlegg og er som oss opptatt av å redusere fotavtrykk og strømforbruk, sier Allan Ødegård i Schneider Electric. Han er Allan Ødegård, kundeansvarlig for akvakultur hos Schneider Electric.