Kristiansund-rederiet Aquaship har hatt en formidabel vekst siden norske Gripship og shetlandske Johnson Marine ble slått sammen i 2018. Resultat før skatt i 2019 var på 63 millioner kroner, og pilen peker fortsatt opp.

To nye brønnbåter

I disse dager har Fosen Yard i Trøndelag ferdigstilt to brønnbåter for selskapet. Både «Grip Austral» og «Grip Antartic» har vært med i systemet siden henholdsvis 2000 og 2007.

I Fosen har det som tidligere var brønnbåten «Gerda Sæle» blitt forlenget med 17,5 meter. Fartøyet er utrustet som en kombinert brønnbåt og slaktebåt.

«Grip Antartic», som har hatt karrière som både «Viking Atlantic», «Rune Viking» og «Olga Nergård», får nå rolle som både brønnbåt og avlusingsfartøy, og har fått 15 meter ekstra.

«Grip Austral» og «Grip Antartic» i starten av ombyggingen, men før forlengelse. Foto: Lennart Olsen, Elpro

Begge fartøy har fått nytt lugardekk og styrhus. Om bord finner kundene nå nye bløggelinjer, avlusingsutstyr og det som verftet omtaler som «en omfattende utstyrspakke som sikrer fiskevelferd og effektiv drift», og som skal møte dagens og fremtidens krav.


Les også: Sølvtrans bestiller sin fjerde brønnbåt fra Myklebust Verft


Ikke dagligdags jobb

For verftet i Rissa på Fosen er det flere tiår siden det har vært gjort forlengelser av dette kaliberet.

– Ikke dagligdags for oss nei, sier Per Tommy Roten til Tekfisk.

Grip Austral
 • Ex Gerda Sæle.
 • Ombygd og forlenget med 17,5 meter ved Fosen Yard AS
 • Total lengde etter ombygging 53,75 meter
 • Kapasitet 850 m³
 • Skipet er shelterdekket med stun & bleed fabrikk
 • Nytt RSW-anlegg
 • Trykklossing
 • Partikkel og UV filtrering både på innløp og ut fra brønner
 • CO2 strippere
 • Dobbelt sett med O2 produksjon
 • Ozon behandling (desinfeksjon av tanker og rørsystem).
 • Nye Seaquest kraner.
 • RO for eget forbruk.
 • Nye Gen-sett
 • Oppgradering av innredning.

Roten har vært prosjektleder ved Fosen Yard. Han forteller at de fremdeles kunne dra nytte av kompetanse som hadde vært med «i gamle dager».

– Men vi har litt mer moderne verktøy nå, ler han.

Fra prosjektstart 17. juni og arbeidsstart 10. august har det gått slag i slag i et intensivt prosjekt.

– Korte linjer, sier prosjektleder.

De nye midtseksjonene er produsert på verftet, som også er totalleverandør for videre innredning. Forlengelsene er blitt gjort ved at fartøyene ble kappet i to, og forskipene kjørt frem. Deretter ble midtseksjonen løftet på plass og sveist.

– Det viktigste er å få en god passform, og byggteknisk å få den nye seksjonen godt tilpasset det gamle skroget.

Roten forteller at med såpass gamle skrog, fra 1997 og 2000, må det gjøres en «viss innsats» for å tilpasse.


Les også: Rederisjef Per Wilhelm Nieuwjaar lærte departementsspråket etter å ha fått kjeft i Oslo


– I disse tilfellene sitter vi jo ikke med verdiene digitalt.

Selv om fartøyene har fått seg mange meter ekstra, tror prosjektlederen at mye av uttrykket vil være gjenkjennelig for dem som husker «Viking Atlantic» og «Gerda Sæle».

– De som kjenner originalbåtene vil nok kjenne dem igjen, selv om de i dag fremstår mer som nybygg.

Sverre Christian Taknes er administrerende direktør i rederiet Aquaship. Foto: Anders Furuset

Kombinasjonsfartøy har fordeler i grisgrendte strøk

– Vi vokser i lag med kundene, og antallet fartøy går også opp gjennom avtaler, sier administrerende direktør Sverre Christian Taknes til Tekfisk.

Verdiene, i all hovedsak på kjøl, er tilsvarende 2,5 milliarder kroner. Taknes forklarer selskapets suksess med at de er det eneste rederiet som kan tilby havbruksnæringen ressurser og kompetanse i alle fartøysegment, i de fleste regioner i verden. Selskapet er også representert over alt der det produseres laks, utdyper han.

– Vi har fartøy og tjenester både for brønnbåt, fôrtransport, service og slakt, og noen av disse fartøyene kombinerer fartøysegmentene.

Han ser at nettopp kombinasjonsfartøy er en trend i enkelte områder. Ulik infrastruktur i ulike land gjør at et kombinert fartøy med flere ressurser på én kjøl raskere vil kunne håndtere ulike situasjoner.

– Alle marked har sine særheter. Norge er godt utbygget med logistikk. Kommer du til grisgrendte strøk i utlandet, er situasjonen gjerne en annen.

Fond som majoritetseier

Til nå har selskapet 33 skip i flåten, og lite tyder på at det stopper opp. Ytterligere ett fartøy er nemlig under bygging i Spania, en kombinert slakte- og brønnbåt som ikke har fått endelig navn.

På tampen av 2019 kom det amerikanske fondet Amerra inn som majoritetseier med 51 prosent av aksjene.


Les også: Intership får bygget ny, hybrid brønnbåt


– Er dette en eier som lar dere kjøre deres eget løp?

– De har gitt oss kapital til å gjøre de grepene vi selv ønsker, og utvikle i det tempoet vi ønsker. En god støttespiller, sier Taknes.

Selv om selskapet har hovedkontor i Norge, er det spredt ganske så jevnt ut over kloden. Rundt 400 ansatte er fordelt i første rekke på datterselskap og samarbeidende selskap i Storbritannia, Norge og Chile. På grunn av strenge eierskapsregler i Chile, har ikke Aquaship direkte eierskap til «egne» selskap der. Selskapet har også virksomhet på Shetland, Island, Irland, vest og øst i Canada samt Skottland.

Grip Antarctic
 • Ex Viking Atlantic.
 • Ombygd og forlenget med 15 meter ved Fosen Yard AS
 • Total lengde etter ombygging 55,8 meter
 • Kapasitet 1030 m³
 • Skipet er utstyrt med dobbel SFI mekaniske avlusnings uniter m/ trommelfilter og rotostrainer for oppsamling av lus, tilførsel til SFI er 2 X 400mm Seaquest pumper.
 • Nytt dobbelt RSW-anlegg
 • Sorteringsanlegg m/ integrerte Aquascan tellere
 • Trykklossing
 • Partikkel og UV filtrering både på innløp og ut fra brønner
 • CO2 strippere
 • Dobbelt sett med O2 produksjon
 • Ozon behandling (desinfeksjon av tanker og rørsystem).
 • Nye Seaquest kraner.
 • RO for eget forbruk.
 • Nye Gen-sett
 • Nytt styrhus m/ny broutrustning.
 • Oppgradering av innredning.

I august i fjor gikk en slaktebåt på 26 meter direkte fra Fitjar verft til oppdrag i Skottland. Aqua Mist på 26 meter skulle da i en langsiktig kontrakt for kunde. Selskapet har også en ny slaktebåt, «Aqua Solundoy», klar for overlevering etter en omfattende ombygging fra brønnbåt.

Målrettede oppkjøp

Arbeidskraft og kompetanse er i stor grad hentet inn gjennom målrettede oppkjøp. Det er nemlig en omfattende mengde egeninnsats som hentes ut når nye fartøy planlegges eller skal ombygges.

Allerede i 2018 kjøpte konsernet opp Florø-baserte Artic Shipping, og var oppe i 25 fartøy.

– Vi gjør jo det meste selv, men er også avhengig av ekstern kompetanse for en del design og beregninger.

Fordelen med ombygging av eksisterende flåte ligger i tidsbruk og pris, mener han.

– Og så er det både greit og miljøvennlig med gjenbruk, for eksempel av bulk- og offshorefartøy. Ikke alt trenger å bygges på nytt!

Produserer sine egne slaktesystem

Utover fartøyene som kontraheres av kundene, leverer Aquaship også ulike håndteringstjenester og serviceoppdrag rundt om i verden.

– I Storbritannia har vi et eget serviceteam som reiser rundt og gjør oppdrag.

I en bisetning røper administrerende direktør at de også er selvforsynte med egne slaktesystemer.


Les også: Ny, helnorsk bløggebåt kan slakte 60 tonn fisk i timen, hver eneste dag


– Vi utvikler, kjøper komponenter og setter sammen selv.

Produksjonsutstyret er kun til internt bruk, og brukes på fartøy både i Norge, Storbritannia og Chile.

– Og forhåpentlig snart i Canada, skyter han inn.

– Har dere planer om å bli kommersiell utstyrsleverandør?

– Nei. Vi har utviklet slakteutstyret over en tiårsperiode, men det er kun tenkt til eget bruk.

Kommet greit ut av 2020

Aquaship har ikke gått uberørt ut av 2020, de heller. En del forsinkelser på ombyggings- og nybyggsprojektene har det blitt.

Både verftsarbeidere og mannskap er blitt rammet av nedstengning i mange land, spesielt i Storbritannia og i Spania.

Likevel mener Taknes at de har håndtert krisen veldig bra så langt. Som et viktig nav i matvareindustrien har enkelte unntak for kritiske roller tilfalt selskapet.

– Vi har også skåret godt på å følge våre egne retningslinjer for blant annet testing og karantene til punkt og prikke, i alle land vi opererer i.

Også ved Fosen-verftet har prosjektet forløpt uten uhell eller problemer, og med sikkerheten i høysetet. De verste koronakonsekvensene har vært holdt på en armlengdes avstand.

– Vi har vært både flinke og heldige! mener Roten.

Til tross for noen enkeltutbrudd har verftet sluppet unna utbrudd. Gode rutiner og strenge linjer får æren. Det som har vært av problemer har vært usikre leveringsdatoer fra utstyrsleverandører, og arbeidere i karantene.

Nytt lugardekk og styrhus

Om Aquaship vokser i takt med kundene, så har verftsoppdraget også sikret Fosen-verftet arbeid i det vanskelige året 2020.

– Dette har vært viktige prosjekt i en utfordrende tid, og har sysselsatt størsteparten av verftet gjennom andre halvdel av 2020. At vi i tillegg har fått et betydelig kompetanseløft i vår satsing mot havbruk er en bonus, sier prosjektleder Per Tommy Roten ved Fosen Yard på verftets egne Facebook-side.

Det er ikke første gang verftet samarbeider med Aquaship. To andre fartøy er tidligere blitt utrustet for kunden. Men absolutt ikke av dette kaliberet, sier prosjektleder.

Gode diskusjoner

For «Grip Austral» ble for- og akterskip beholdt slik det var. «Grip Antartic» fikk på sin side både et flunkende nytt lugardekk og styrhus.

– Aquaship vet å sette de ansatte som skal bo om bord høyt, sier Roten.

For fartøyene som skal til Chile, er både innredning og utrustning utført med samme krav som fartøy som skal i tjeneste innenriks.

Selv om verftet leverer det meste, har de en lokalt alliert i Elpro, som står for det elektriske og «broutstyr».

– Og ellers kommer jo Aquaship med mye utstyr selv, sier Roten, som trekker frem god både dialog og kundens kompetanse.

– Det er mye som avgjøres der og da, og da er det viktig med et godt diskusjonsklima!