Ifølge en pressemelding lanserer Enova en enkel støtteordning hvor bedrifter innen fiskeri, havbruk og offshore kan få økonomisk støtte for å installere batteri og landstrømsystem. Dette vil gjelde både for nye og eksisterende fartøy. Målet er å sette fart på utslippskutt til sjøs.

– Vi skal halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da er det viktig at utviklingen innen batterielektrifisering fortsetter, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i meldingen.

Ulike satser

Støtten vil avhenge av størrelsen på batteriet og typen fartøy og skal reflektere kostnadene. Enova bruker et eksempel der en brønnbåt innvilges 9000 kroner i støtte for hver kilowattime installert batterikapasitet. Tilsvarende sats for et lite fiskefartøy er 18.000 kroner per kilowattime.

«Det er naturlig nok et stort spenn i hvor store batterier som trengs mellom de minste fiskebåtene og de største forsyningsskipene, men det er åpent for å søke enten behovet er batteri på 100 kWh eller 2000 kWh.» står det i meldingen.

Gjort på en dag

Enova har i flere år hatt et støttetilbud for ulike tiltak som kan kutte drivstofforbruk i fartøy, deriblant batteri. På det nye, forenklede tilbudet som har fått navnet Batteri i fartøy er det faste støttesatser og det tar rundt et kvarter å søke. Saksbehandlingen er i utgangspunktet automatisk, og dermed før søkeren normalt svar samme dag.

– Mange fiskere, oppdrettere og offshorerederier har gått foran i elektrifiseringen, og med dette lettbente støttetilbudet oppfordrer vi nå resten av aktørene i disse bransjene til å følge etter, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i meldingen.

Har tro på teknologien

Enova er en statlig støtteordning som skal bidra til at Norge reduserer sine klimagassutslipp frem mot 2030 og 2050.

– Det er ikke til å legge skjul på at batteri tar plass, og veier en del og koster en del, men vi tror jo at batterier kommer til å bli bedre og bedre fremover, og den teknologiutviklingen som kommer til å være på batteri er viktig å ha for øye, sa rådgiver Petter Rønning Øyn i en podkast tidligere i år.

Her kan du høre mer om hvorfor Enova har så stor tro på batteri:

Null utslipp

Det langsiktige målet for Enovas satsing på batterielektriske løsninger til sjøs er at nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige med konvensjonell teknologi og foretrekkes av markedet også uten offentlig støtte.

– Ambisjonene med Nullutslippsfondet har hele veien vært å tilby ubyråkratiske og standardiserte støtteordninger som raskt kan få opp volumet av nullutslippsløsninger i næringstransporten, så snart utviklingen i teknologiene og markedssituasjonen tillater det, sier Nakstad i meldingen.