Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i en pressemelding fredag at nå kan små og mellomstore bedrifter i vekst søke om ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter i 2021.

Stor etterspørsel

– Etterspørselen har vært stor for denne ordningen i korona-perioden. Derfor setter vi nå av 500 millioner kroner ekstra til gründere og vekstbedrifter, slik at de kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse.

Departementet opplyser at innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper, og bidrar til at disse kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemiperioden til tross for likviditetsutfordringer.

Ordningen har som mål å finansiere utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt.