Kystvaktsentralen er en sivil tjeneste som Kystvakten kjøper inn som en del av sin virksomhet.

– Etter instruksen i J-melding 10 skal alle fangstoperasjoner meldes inn når systemet med elektronisk rapportering (ERS) og sporing nå utvides. Den minste og siste flåtegruppa får disse kravene fra 1. juli 2023. Etter den tid vil det ikke være behov for Kystvaktsentralen, sier Erling Øksenvåg, ansvarlig for ressurskontrollen hos Kystvakten på Sortland.

Ro på fiskefeltet

Kystvaktsentralen tar i dag imot fiskeflåtens innmeldinger av faststående bruk, elektronisk via kartplotteren, eller på «gammelmåten» over telefon. Alle registreringer gjøres tilgjengelig for fiskerne på et plott hos nettstedet Barentswatch, eller så kan fiskere med behov for informasjon bruke den nevnte telefonen direkte til velkjente 07611.

Hensikten å unngå brukskollisjoner og bidra til fred og ro på fiskefeltene. Sist tilsluttet dette systemet var garn- og lineflåten i Lofoten, der forskriftsmessig inn- og utmelding av bruk er sett på som en viktig del av en vellykket sesong.

Ikke dobbeltarbeid

– Med sporing og rapportering slik det nå er planlagt, vil imidlertid alle data fra fiskernes aktiviteter på havet være tilgjengelig for Fiskeridirektoratet umiddelbart. Og da vil et tilbud som Barentswatch kunne hente den informasjonen de trenger til sitt oversiktskart over faststående bruk derfra. Det er ingen grunn for oss til å gjøre samme jobben en gang til, sier Øksenvåg.

Holder tidsplanen?

Det gjenstår å se om Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med direktoratet kan gjennomføre sin tidsplan for iverksettelse av sporing og rapportering i kystfiskeflåten. Protestene er allerede sterke. Men Kystvakten må uansett følge opp vedtakene som ligger i j-meldingen.

Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, tar seg av det økonomiske ved Kystvaktsentralen. Firmaet Nord norsk bemanning har ansvaret for at sentralen er betjent 24 timer i døgnet, året rundt. De har nå fått varsel fra FLO om at behovet for sentralens tjenester vil endres, og at det ligger an til at dørene stenges om knappe to og et halvt år.

STENGES? Går det som fiskerimyndighetene har planlagt, blir det mørkt og stille her ved Kystvaktsentralens lokaler på Sortland etter juli 2023. Arild Stene Hjelle og Mona L. Lind er i sving ved skjermene her. Foto: Kystvakten

10 ansatte

– Vi har fått beskjeden, og er glad for at vi blir holdt orientert i god tid på forhånd. Men samtidig melder det seg en del spørsmål. Er denne overgangen i praksis mulig innen juli 2023, spør Leif Johnsen, styreleder i Nord norsk bemanning og den som startet selskapet og driften av Kystvaktsentralen tilbake i 2004.

Sentralen er lokalisert som nærmeste nabo til kystvaktoperasjonen på Sortland, og har i dag 10 ansatte som innenfor en ramme på 15.000 timer tar seg av en rekke oppgaver i skjæringspunktet mellom fiskerne og kontrollmyndighetene. Inn- og utmelding av garn- og linebruk er kanskje mest omtalt, men også kongekrabbeteiner, snøkrabbeteiner og leppefiskteiner skal registreres her.

Foretrekker telefon

– Vi får inn meldinger på flere måter, og det er fortsatt mange i den litt voksne garde som foretrekker telefonen. Allerede til neste vinterfiske skal så dette være automatisert for den første delen av kystflåten, og oversikten skal kunne leses av for brukerne på en skjerm? Det høres nok ut som jeg snakker for min syke mor her. Men dette går ikke helt problemfritt med dagens opplegg. Ting løses ofte ved hjelp av personlig kontakt og våre medarbeideres lange erfaring. Jeg har ikke hørt om eksisterende datasystemer som kan takle den omfattende omleggingen det nå blir snakk om. Men vi får tro det nødvendige forarbeidet er gjort, sier Johnsen.

Kystvaktsentralen akkurat tatt fatt på en vintersesong der aktiviteten skrus betydelig opp. Bare i går var 4.000 bruksenheter av forskjellig type gjennom systemene.