Prosjektleder i Ispas Viggo Solli forteller til Tekfisk at de er en av få norske produsenter som fremdeles bygger radar fra bunnen av.

– Det var fantastisk å få tilslag på søknaden, synes Solli i det Moss-baserte selskapet.

Viggo Solli er prosjektleder i Ispas. Foto: Viggo Solli

Oljeradar

Inntil nå har det nyeste produktet vært en OSD-radar spesielt utviklet for å «se» oljeutslipp. Vanlige radarer ser andelen olje på hvordan bølgene oppfører seg, og er altså avhengig av en viss bølgehøyde. Ispas' radar måler med en nøyaktighet på en hundredels millimeter, og kan måle radarstrålens forsinkelse i vann. Dette utstyret er nå i bruk på enkelte oljeplattformer.

Høy skannerate

Radaren, med fast elektronisk skanneantenne, dekker 100 grader på mindre enn 0,2 sekunder. Den høye skanneraten gjør den velegnet til å registrere og følge droner i luften, i tillegg til deteksjon av is og andre objekter i luft og på vann. Et eget produkt for bruk mot droner er på teststadiet, skriver Finansavisen.

Den har også egenskaper for bruk i trafikkovervåkning til sjøs, såkalt Vessel Traffic Surveillance (VTS).

Også deteksjon av droner er områder Ispas nå tester ut. Foto: Ispas

Mann over bord

Solli forteller at de har testet radaren på «mann over bord» utenfor Svalbard. Fem mennesker i overlevingsdrakter ble satt i sjøen. Det de så fra fartøyet var overraskende.

– Det kalde vannet senket temperaturen utenpå draktene, slik at varmesøkende kamera i mindre grad kunne se dem.

Det kunne derimot radaren. På radarbildet ses fem tydelige streker i sjøen.

Følgebåt og fem mennesker i sjøen kommer tydelig frem på skjermen under Ispas' «mann over bord»-test ved Svalbard. Foto: Ispas

Skal videreutvikle til 3D

15 millioner fra Forskningsrådet skal videreutvikle Ispas-radaren, også for den mindre, sivile flåten. Utviklingsløpet til den såkalte Omnia-modellen er satt til tre og et halvt år.

Utviklerne i Ispas ønsker å lage en fasestyrt 3D-radar uten bevegelige deler, en radar som ser både horisontalt og vertikalt.

– 3D er mildt sagt et stort sprang i teknologi, og det er få eller ingen i det private, sivile markedet som tilbyr dette, sier han.

Radar
  • Radar er peiling og avstandsmåling ved hjelp av radiobølger.
  • En konvensjonell radar stråler ut kraftige, men meget kortvarige pulser av radiobølger. Fra gjenstander som fjell, skip, fly med mer reflekteres noe av energien tilbake til senderen.
  • Tidsforskjellen mellom puls og ekko bestemmer avstanden til den reflekterende gjenstanden.
  • Retningen til gjenstanden bestemmes ved bruk av direktive antenner (retningsantenner) for sending og mottaking.

Kilde: SNL

Bakgrunn fra forsvaret

Ispas ble grunnlagt i 2001, av ingeniører med bakgrunn i Forsvarets forskningsinstitutt. Hovedproduktet har vært bredbåndsradar, i tillegg til radaroppdrag både for vårt eget og utenlandske forsvarsinstitusjoner.

Nå er forsvarsleveransene lagt til is, til fordel for sivile oppdrag, blant annet for oljeindustrien, skriver Finansavisen.

Låst horisont

I tillegg vil radaren ha fastlåst horisont, slik at hardt sjøvær med store bølger ikke gjør den ubrukelig. Ispas-radaren står i ro, og det er altså selve strålen som flyttes elektronisk. Den vil da følge horisonten selv om båten beveger seg i høye bølger.

For en konvensjonell, roterende radar vil nettopp fartøyets bevegelse i store bølger være et problem for kontinuerlig deteksjon.

Som en flatskjerm

Med også mindre fartøygrupper i tankene er størrelsen av en viss betydning. Mens den todimensjonale radaren for oljesøl er av romslig konstruksjon, vil den nye radaren tilsvare en 55 tommers flatskjerm, sier Solli.

– Den kan klistres på siden av hva som helst.

Ispas er en av få norske leverandører som bygger radar fra bunnen av. Foto: Ispas

2D fases ut når 3D er klar

Den forrige versjonen av radaren blir naturlig faset ut etter hvert som 3D-modellen tar over.

– Det er uansett uproblematisk å stille om fra 3D til 2D.

Solli forteller at selskapet «vet retningen», men at mye forskningsarbeid gjenstår før de står klar med et ferdig produkt.

– Vi har en teknisk og faglig ressurssterk base i Ispas som gleder seg til å gyve løs på oppgaven.

Med på laget har de forskere fra Sintef, som skal blant annet skal se på hvordan RF-bølger passerer gjennom bestemte materialer.

OSD-radaren, slik den blir montert på en oljeplattform. 3D-radaren får et langt slankere uttrykk. Foto: Ispas