Styreleder i styreleder i Måløy Marine Ressurssenter, Trond-Inge Kvernevik, sier i en pressemelding at de gir prosjektet høy prioritet.

– Vi ser frem til hurtig fremdrift mot realisering, sier han i meldingen.

Kunstig agn

Det er det artsrettede, kunstige agnet «Ecobait» som står i sentrum for samarbeidet. Ecobait AS ble stiftet i 2013 nettopp med tanke på å utvikle et slikt agn. Selskapet fikk i 2018 14 millioner kroner av Norges forskningsråd til å videreutvikle et kunstig agn. Videre tester har vært lovende, blant annet på autoline i Barentshavet.

Mange eiere

Selskapet er eid av Fiskernes agnforsyning, i tillegg til 18 linerederier langs hele kysten.

– Vi har gode enkeltresultater, også med fangst av torsk. Det har vært en utfordring for alle som har prøvd å lage kunstig agn, å fiske torsk. Men så er det alltid behov for mer testing og verifisering opp mot andre agn, sa daglig leder Ole Petter Humborstad i Ecobait til Tekfisk i 2018.

Forskning, utvikling og internasjonalt marked

Utviklingen av agnet har vært gjort i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Ecobait har vært etablert som et FoU-selskap.

Når selskapet nå nærmer seg oppskalert produksjon, er det ifølge pressemeldingen både det norske og det internasjonale markedet de sikter seg inn mot.

Felles ressurser

Samarbeidet med Måløy Marine Ressurssenter innebærer både samlokalisering, men også å dra veksler på felles faglige ressurser.

– Akkar og fisk som brukes til agn er en begrenset ressurs, og det er stadig mer konkurranse mellom bruk av disse til agn og humant konsum, noe som driver prisene stadig høyere, sier Øyvind Reed i pressemeldingen. Reed er styreformann i Ecobait AS.

Kjent problem

Kvernevik samstemmer, og sier i pressemeldingen at dette er kjente problemstillinger. Han legger til at stiftelsen han representerer «har pålagt seg selv å etablere FoU-infrastruktur i Måløy, og både fylket, omkringliggende kommuner, Sparebank-stiftelsen og spleiselag i næringslivet har skaffet til veie midler som skal benyttes lokalt».