Utstyrsleverandøren NOFI Tromsø leverer et nytt ventemerdsystem til Breivoll Marine Produkter i Ibestad.

- Denne typen ventemerder er ikke bygd før. Vi har bygd elementer basert på flytekai-konseptet og i PE-plast, som er et godt og vedlikeholdsfritt materiale, forteller daglig leder Olav Småbakk hos NOFI Tromsø.

Prosjektet ventes overlevert til Breivoll Marine Produkter rett etter påske.

Økt fiskevelferd

Et viktig moment i utviklingen av ventemerden har vært å øke fiskevelferden og kvaliteten på fisken. Fisken kommer derfor inn i merdene via ett punkt fra brønnbåten. Gjennom integrerte føringsrør og ventiler, som ligger skjult under anleggets gangbaner, kan fisken styres inn i ønsket merd.

Daglig leder hos NOFI Tromsø, Olav Småbakk, ser potensialet for å kunne bygge flere ventemerder. Flere kunder har vist interesse Foto: Alf Fagerheim

En nyutviklet fiskepumpe skal sørge for at fisken på en skånsom måte transporteres fra ventemerden og inn i slakteriet. Pumpen er plassert i en egen spesialdesignet bryggeseksjon, som er en integrert del av anlegget.

- Økt fiskevelferd og kvalitet på fisken slår inn positivt både på økonomien og miljøet, sier Småbakk.

Det er også tilrettelagt for fremtidig levendekjøling av fisken i merdene før slakting. Alt er helautomatisert. Samtidig som det forbedrer HMS-en til de ansattes ulike arbeidssituasjoner på anlegget.

25 millioner

Søren Balteskard er medeier og styreleder i Northern Lights Salmon i Grovfjord, selskapet som er hovedeier i Breivoll. De nye ventemerdene erstatter et 20 år gammelt anlegg som opprinnelig var en oppdrettsmerd.

- Vi gikk noen runder på hva vi trengte og hva som var viktig å ta hensyn til. Vi fant ikke noe anlegg vi egentlig syntes oppfylte kravene vi hadde, sier Balteskard.

Lokaliteten er nemlig temmelig eksponert, så ventemerdene må tåle vær og vind. Anlegget er designet i samarbeid mellom Breivoll Marine Produkter og leverandøren. Det får en totalkostnad på rundt 25 millioner kroner.

Integrerte systemer

Anlegget har en total størrelse på 93 ganger 63 meter og består av seks bur. Hvert bur har størrelse 25 ganger 25 meter.

- Vi var ute etter å lage et system der alt utstyr var integrert i flytebrygga ved siden av. Det er også integrert en fiskepumpe i brygga, sier Balteskard.

Selskapet var også opptatt av å minimere tunge håndteringer av notlinen. .

- Det som i dag gjøres med muskelkraft, skal vi nå gjøre med vinsjer og enkle systemer for å trenge fisken.

Seks bur på 25 ganger 25 meter utgjør den nye og innovative ventemerden til Breivoll Marine Produkter. Foto: NOFI Tromsø

Ser potensialet

NOFI Tromsø har spesialisert seg på å bygge flytekaier og flyteelement i PE-plast. Materialet benyttes i dagens oppdrettsmerder, og egner seg utmerket i korrosivt miljø der det stilles krav til holdbarhet, hygiene, sikkerhet og miljø.

Ifølge Småbakk har flere kunder allerede ønsket å se nærmere på ventemerd-konseptet, og han ser potensialet for å bygge flere slike anlegg.

Bygges i Tromsø

Elementene bygges og settes sammen i sin helhet ved NOFI Tromsøs lokaler i Eidkjosen, før anlegget blir transportert sjøveien til Hamnvik i Ibestad.

- Vi har et langt kundeforhold med bedriften og eierne. Selve forprosjektet starten høsten 2019, der vi satte i gang en mulighetsstudie hvor vi blant annet kvalitetssikret prosjektet. Det ga oss veldig gode tilbakemeldinger, sier Småbakk.

Titalls millioner

Prosjektet innehar flere løsninger både når det gjelder konsept, system og komponenter. Dette er et prosjekt til flere titalls millioner kroner, og der også Innovasjon Norge har bidratt med finansiering.

Breivoll Marine Produkter AS slakter i hovedsak fisk fra selskapene Northern Lights Salmon og Sørrollnes Fisk.