De inngår nå ny stor kontrakt med Maritime Partner i Ålesund om levering av 7 båter til den Indre Kystvakten. Det går fram av en pressemelding fra båtprodusenten i Ålesund.

Den nye båttypen skal hete Sjøbjørn 23 og er en helt nyutviklet modell. Disse skal erstatte eksisterende båter om bord i skipene til Sjøforsvaret. Båten viderefører de gode egenskapene fra den større Sjøbjørn 25, som i dag er lettbåten om bord de aller fleste skipene til Sjøforsvaret.

Sjøbjørn 23 skal være fler-funksjonell, og er konstruert for hyppig bruk i all slags vær.

- Båtene vil bli brukt til inspeksjoner, redningsoppdrag, patruljering, arbeidsbåt samt ett antall av andre oppgaver, slik at den på mange måter er moderskipets spydspiss for å håndtere sine oppgaver, sier salgs og markedsdirektør i Maritime Partner AS, Arne Dybvik, i meldingen.

Sjøbjørn 23 erstatter de opprinnelige båtene som selskapet leverte da kystvaktskipene var nybygde. Ved å lage en mindre versjon av Sjøbjørn 25, får man en større likhet i utstyret som er om bord i de ulike skipstypene, går det fram av meldingen.

Dagens utgave av Sjøbjørn om bord på KV «Bison». nÅ blir denne erstattet. Foto: Arkivfoto Frode Adolfsen

Sjøbjørn 25 har vært brukt av Sjøforsvaret i over 30 år og har vært kontinuerlig videreutviklet sammen med brukerne. Nå overføres erfaringene til Sjøbjørn 23.

I kontrakten er det også opsjoner for leveranse av to ytterligere båter, og alle skal være levert før sommeren 2021.

Med dette har Maritime Partner levert og i ordre 117 båter til det norske forsvaret gjennom tidene opplyses det i meldingen.