Det er langt mer enn året før da produksjonen var på 3 millioner yngel, skriver Havlandet Marin Yngel i en pressemelding.

- Vi har holdt på med torskeoppdrett siden 2002 og lagt ned betydelig med arbeid og ressurser i disse årene til tross for at markedet for oppdrettstorsk har ligget brakk. Vi har hele veien hatt tro på oppdrettstorsken, og har fortsatt arbeidet til tross for lav eller ingen inntjening, sier daglig leder Halvard Hovland i meldingen.

20.000 tonn torsk

Hovland er glad for at dette arbeidet bærer frukter. 4,65 millioner yngel kan bli til rundt 20.000 tonn slakteklar torsk.

Torsken vokser bedre enn noen gang, tilveksthastigheten bedres vesentlig for hver generasjon, står det i meldingen.

Planer om matfisk og slakteri

Havlandet Marin Yngel ønsker nå å satse på et nytt yngelanlegg med konsesjon på 24 millioner yngel. Det skal etter planen stå klart i 2022. Selskapet har også søkt om tillatelse til å produsere 1200 tonn settefisk av torsk med RAS-teknologi.

De jobber også med planer om matfiskproduksjon av torsk og slakteri, står det i meldingen: «Ambisjonen er en helintegrert verdikjede for torskeproduksjon, fra klekkeri til slakteri, på Fjord Base i Florø.»